Produkty

Naša spoločnosť K 2 Safety s.r.o. bola založená v roku 2013 s odborníkmi v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri páci a požiarnej ochrany. Spoločnosť zabezpečuje činnosti súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri páci, požiarnou ochranou a predajom osobných ochrannch pracovných prostriedkov. Všetky naše služby sú poskytované špičkovými odborníkmi v predmetných oblastiach. Stratégia spoločnosti je postavená na tímovej práci a individuálnom prístupe k zákazníkovi, optimalizácií jeho nákladov a neustálom zlepšovaní. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci je našou každodennou záležitosťou !!!

szlovák