O nás

Naša spoločnosť K 2 Safety s.r.o. vznikla v roku 2013, ktorá bola založená z odborníkov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany. Spoločnosť má dlhoročné skúsenosti v daných oblastiach. Aby sme vedeli poskytnúť ako zákazníkovy komplexné služby v jednotlivých oblastiach, vám poskytujeme aj predaj osobných ochranných pracovných prostriedkov. Zastupujeme výrobnú spoločnosť na SR trhu.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi je našou každodennou záležitosťou !!!

 

 

Slovenčina