O spoločnosti

K 2 Safety s.r.o.

O nás

Naša spoločnosť K 2 Safety s.r.o. bola založená v roku 2013 s odborníkmi v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany. Spoločnosť zabezpečuje činnosti súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci, požiarnou ochranou a predajom osobných ochranných pracovných prostriedkov.

 

Naše kvality

Všetky naše služby sú poskytované špičkovými odborníkmi v predmetných oblastiach. 

Hodnoty spoločnosti BOZP