Nástroje pre energetiku

 Na SR trhu zastupujeme výrobnú spoločnosť VILLBEK Ltd., je to výrobná akreditovaná spoločnosť, ktorá nielen vyrába ale aj vyvíja nové produkty pre energetiku.

Bližšie na www.villbek.hu

Nedefinované